کانکس یخ ساز قالبی

م 18

 کانکس یخسازی I شامل یک دستگاه یخساز قالبی به طور کامل که در داخل یک واحد کانکس مستقر می باشد.

مجهز به دستگاه پرکن و چپه کن و وان آبگرم

مجهز به جرثقیل

مجهز به سیستم تصفیه آب (فیلتر و UV)