کانکس یخ ساز حبه ای

م 18این دستگاه شامل یک کانکس متحرک می باشد که داخل آن دستگاه یخساز حبه ای و مخزن آب و ژنراتور تعبیه گردیده است.

این دستگاه برای هر شرایط آب و هوایی مناسب می باشد.

دستگاه یخساز حبه ای سیار برای پروژه های راه سازی، سدسازی، ساختمان سازی و همچنین تمامی نقاطی که دسترسی به آب و برق مناسب ندارند، مناسب می باشد.

 

کانکس یخساز حبه ای به صورت کشنده با وانت نیسان و یا خودرو مشابه طراحی گردیده است.

مجهز به فیلتر سختی گیر آب، لاستیک زاپاس، جعبه ابزار، مخزن نگهداری آب و گازوئیل و ژنراتور می باشد.

بدنه کانکس از ساندویچچ پنل به ضخامت 7 سانتیمر می باشد.

مجهز به سیستم تعلیق و ترمز ساخت کارخانه مزدا می باشد.

یخ تولیدی با وزن 20 تا 35 گرم می باشد.